วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กลางใหญ่ – 340413

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กลางใหญ่

ภาษาไทย : ต. กลางใหญ่  อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี

English : Klang Yai ,Khueang Nai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340413

รหัส อำเภอ : 3404

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.515

ลองติจูด : 104.407

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.515,104.407,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/