วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กฤษณา – 330524

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กฤษณา

ภาษาไทย : ต. กฤษณา  อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Kritsana ,Khukhan, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330524

รหัส อำเภอ : 3305

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.874

ลองติจูด : 104.255

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.874,104.255,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/