วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กร่ำ – 210305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กร่ำ

ภาษาไทย : ต. กร่ำ  อ. แกลง จ. ระยอง

English : Kram ,Klaeng, Rayong

รหัส ตำบล : 210305

รหัส อำเภอ : 2103

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.668

ลองติจูด : 101.631

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.668,101.631,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/