วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กระโสบ – 340113

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กระโสบ

ภาษาไทย : ต. กระโสบ  อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี

English : Krasop ,Mueang Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340113

รหัส อำเภอ : 3401

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.309

ลองติจูด : 104.970

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.309,104.970,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/