วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กระโพ – 320302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กระโพ

ภาษาไทย : ต. กระโพ  อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์

English : Krapho ,Tha Tum, Surin

รหัส ตำบล : 320302

รหัส อำเภอ : 3203

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.245

ลองติจูด : 103.492

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.245,103.492,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/