วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กระโทก – 300701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กระโทก

ภาษาไทย : ต. กระโทก  อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา

English : Krathok ,Chok Chai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300701

รหัส อำเภอ : 3007

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.714

ลองติจูด : 102.189

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.714,102.189,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/