วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กระแสบน – 210307

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กระแสบน

ภาษาไทย : ต. กระแสบน  อ. แกลง จ. ระยอง

English : Krasae Bon ,Klaeng, Rayong

รหัส ตำบล : 210307

รหัส อำเภอ : 2103

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.871

ลองติจูด : 101.611

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.871,101.611,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/