วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กระแจะ – 220903

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กระแจะ

ภาษาไทย : ต. กระแจะ  อ. นายายอาม จ. จันทบุรี

English : Krachae ,Na Yai Am, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220903

รหัส อำเภอ : 2209

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.689

ลองติจูด : 101.861

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.689,101.861,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/