วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กระเบื้องใหญ่ – 301504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กระเบื้องใหญ่

ภาษาไทย : ต. กระเบื้องใหญ่  อ. พิมาย จ. นครราชสีมา

English : Krabueang Yai ,Phimai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301504

รหัส อำเภอ : 3015

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.271

ลองติจูด : 102.458

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.271,102.458,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/