วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กระเบื้องนอก – 302702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กระเบื้องนอก

ภาษาไทย : ต. กระเบื้องนอก  อ. เมืองยาง จ. นครราชสีมา

English : Krabueang Nok ,Mueang Yang, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302702

รหัส อำเภอ : 3027

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.440

ลองติจูด : 102.957

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.440,102.957,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/