วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กระเทียม – 321009

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กระเทียม

ภาษาไทย : ต. กระเทียม  อ. สังขะ จ. สุรินทร์

English : Krathiam ,Sangkha, Surin

รหัส ตำบล : 321009

รหัส อำเภอ : 3210

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.604

ลองติจูด : 103.673

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.604,103.673,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/