วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กระเดียน – 341102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กระเดียน

ภาษาไทย : ต. กระเดียน  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Kradian ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341102

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.618

ลองติจูด : 105.089

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.618,105.089,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/