วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กระออม – 321203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กระออม

ภาษาไทย : ต. กระออม  อ. สำโรงทาบ จ. สุรินทร์

English : Kra-Om ,Samrong Thap, Surin

รหัส ตำบล : 321203

รหัส อำเภอ : 3212

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.130

ลองติจูด : 103.968

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.130,103.968,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/