วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กระหวัน – 330806

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กระหวัน

ภาษาไทย : ต. กระหวัน  อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ

English : Krawan ,Khun Han, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330806

รหัส อำเภอ : 3308

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.673

ลองติจูด : 104.414

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.673,104.414,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/