วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กระสัง – 311115

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กระสัง

ภาษาไทย : ต. กระสัง  อ. สตึก จ. บุรีรัมย์

English : Krasang ,Satuek, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311115

รหัส อำเภอ : 3111

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.195

ลองติจูด : 103.405

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.195,103.405,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/