วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กระนวน – 402101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กระนวน

ภาษาไทย : ต. กระนวน  อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น

English : Kranuan ,Sam Sung, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402101

รหัส อำเภอ : 4021

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.534

ลองติจูด : 103.069

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.534,103.069,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/