วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กระชอน – 301509

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กระชอน

ภาษาไทย : ต. กระชอน  อ. พิมาย จ. นครราชสีมา

English : Krachon ,Phimai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301509

รหัส อำเภอ : 3015

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.443

ลองติจูด : 102.670

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.443,102.670,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/