วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กระจาย – 350502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กระจาย

ภาษาไทย : ต. กระจาย  อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร

English : Krachai ,Pa Tio, Yasothon

รหัส ตำบล : 350502

รหัส อำเภอ : 3505

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.801

ลองติจูด : 104.299

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.801,104.299,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/