วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กมลาไสย – 460301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กมลาไสย

ภาษาไทย : ต. กมลาไสย  อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์

English : Kamalasai ,Kamalasai, Kalasin

รหัส ตำบล : 460301

รหัส อำเภอ : 4603

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.310

ลองติจูด : 103.551

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.310,103.551,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/