วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กงรถ – 301607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กงรถ

ภาษาไทย : ต. กงรถ  อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา

English : Kong Rot ,Huai Thalaeng, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301607

รหัส อำเภอ : 3016

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.047

ลองติจูด : 102.752

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.047,102.752,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/