วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กกโพธิ์ – 450904

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กกโพธิ์

ภาษาไทย : ต. กกโพธิ์  อ. หนองพอก จ. ร้อยเอ็ด

English : Kok Pho ,Nong Phok, Roi Et

รหัส ตำบล : 450904

รหัส อำเภอ : 4509

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.296

ลองติจูด : 104.113

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.296,104.113,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/