วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กกสะทอน – 420507

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กกสะทอน

ภาษาไทย : ต. กกสะทอน  อ. ด่านซ้าย จ. เลย

English : Kok Sathon ,Dan Sai, Loei

รหัส ตำบล : 420507

รหัส อำเภอ : 4205

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.041

ลองติจูด : 101.090

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.041,101.090,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/