วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กกทอง – 420114

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กกทอง

ภาษาไทย : ต. กกทอง  อ. เมืองเลย จ. เลย

English : Kok Thong ,Mueang Loei, Loei

รหัส ตำบล : 420114

รหัส อำเภอ : 4201

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.519

ลองติจูด : 101.562

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.519,101.562,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/