วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กกดู่ – 420104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กกดู่

ภาษาไทย : ต. กกดู่  อ. เมืองเลย จ. เลย

English : Kok Du ,Mueang Loei, Loei

รหัส ตำบล : 420104

รหัส อำเภอ : 4201

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.604

ลองติจูด : 101.635

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.604,101.635,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/